Przepisy rowerowe na Słowacji

Wybierając się w podróż rowerem po Słowacji warto odpowiednio się przygotować. Napotkamy tam inne niz w Polsce przepisy prawne dotyczące bezpiecznej jazdy na rowerze, z którymi powinniśmy się zapoznać. W trakcie wycieczki trzeba być przygotowanym na różnego rodzaju ewentualności. Zanim wsiądziemy na rower musimy prawidłowo go oznakować, gdyż z tego powodu możemy otrzymać mandat. Podstawowe wytyczne w odniesieniu do wyposażenia roweru określają poniższe ramy.

 • Według rozporządzenia ministra infrastruktury, rower musi być wyposażony z przodu w co najmniej jedno białe światło pozycyjne lub żółte selektywne. Natomiast z tyłu w co najmniej w jedno światło odblaskowe czerwone o kształcie innym niż trójkąt oraz w co najmniej jedno światło pozycyjne czerwone.

 • Światła pozycyjne oraz odblaskowe oświetlone przez inny pojazd powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 metrów, nie mogą być umieszczone wyżej niż 900 mm i niżej niż 350 mm od powierzchni jezdni. Rozporządzenie dopuszcza również umieszczenie świateł odblaskowych żółtych na kołach i pedałach roweru lub motoroweru oraz białych dodatkowo z przodu roweru. Ważne jest również właściwe oznakowanie przyczep rowerowych, które powinny mieć odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczony na obu bokach opony.

 • Rower powinien posiadać przynajmniej jeden działający hamulec i dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o tzw. nieprzeraźliwym dźwięku.

 • Na Słowacji kask jest obowiązkowy wszędzie dla rowerzystów poniżej 15 lat. Poza obszarami zabudowanymi obowiązkowy jest również dla rowerzystów powyżej 15 roku życia.

Przemierzając długie trasy często lubimy ochładzać swój organizm zimnymi napojami. Pamietajmy jednak, aby wśród nich nie było alkoholu, gdyż słowackie prawo zabrania prowadzenia pojazdów osobom, w których organizmie znajdują się chociażby śladowe ilości alkoholu lub innej substancji odurzającej (limit 0?). Jeżeli złamiemy ten nakaz możemy zostać ukarani, co najwyżej mandatem, którego wysokość uzależniona jest od skali przewinienia. W przeciwieństwie do polskiego prawa nie grozi za to więzienie i odebranie prawa jazdy.

W myśl słowackich przepisów prawnych, osoba kierująca rowerem:
a) nie może spożywać podczas jazdy alkoholu, ani innej substancji odurzającej
b) nie może jechać rowerem po spożyciu alkoholu lub innej substancji odurzającej, dopóki znajdują się one w jego organizmie
c) ma obowiązek poddać się badaniu stwierdzającemu, czy nie jest pod wpływem alkoholu lub innej substancji odurzającej, albo leków które mogą obniżyć jego zdolność do bezpiecznego prowadzenia roweru.

Za naruszenie pkt. a) i b) można wyznaczyć karę w wysokości od 150 do 800 EUR, a za naruszenie pkt. c) nakładana jest kara w wysokości od 300 do 1300 EUR. Przy określaniu kary zwraca się uwagę na wagę wykroczenia, szczególnie na sposób jego popełnienia i na jego skutki, a także okoliczności, w których zostało popełnione oraz motywy i osobę sprawcy, w tym na to czy był już karany za podobne wykroczenie.

W przypadku powyżej wymienionych naruszeń przepisów nie nakłada się zakazu prowadzenia pojazdów motorowych, także wtedy, gdy jadący na rowerze miał prawo jazdy. Podobnie nie stosuje się przepisów o ocenie zdolności do prowadzenia pojazdów motorowych bądź przepisów o odebraniu lub ograniczeniu prawa jazdy.

Przepisy te są stosowane tylko w przypadku kierowców pojazdów mechanicznych. W praktyce wygląda to z reguły tak, że nietrzeźwym kierowcom zatrzymywane jest prawo jazdy i muszą oni poddać się badaniom psychologicznym. Jeśli mieli powyżej 1? alkoholu we krwi mogą trafić na rok do więzienia.

Podsumowując na Słowacji rowerzysta powinien:

 • mieć co najmniej dwa niezależne hamulce,

 • posiadać oświetlony przód światłem białym i białym odblaskowym,

 • oświetlony tył światłem czerwonym, dopuszczalne jest swiatło migające oraz czerwone odblaskowe,

 • na każdym kole, co najmniej jeden element odblaskowy barwy pomarańczowej, na pedałach elementy odblaskowe barwy pomarańczowej,

 • dzwonek z optymalnym sygnałem,

 • zaślepione końcówki w kierownicy,

 • wózek lub przyczepka rowerowa nie może być szerszy niż 80 cm i z tyłu powinna posiadać obowiązkowe dwa czerwone światła odblaskowe. Jeżeli wózek zasłania światło czerwone roweru musi być ono na wózku powtórzone.

 • Siodełko dla dziecka, które z nami jedzie musie mieć stabilną podpórkę na nogi i oparcie rąk. Przewozić można dzieci do 7 lat, a prowadzący musi mieć minimum 15 lat.

 • Rowerzysta powinien posiadac kask obowiązkowo poza terenem zabudowanym, a tylko osoby do 15 lat w terenie zabudowanym, gdyż za jego brak grozi mandat w wysokości 10 euro.

 • Rowerzysta, jeżeli prowadzi rower powinien mieć kamizelkę i elementy odblaskowe na ubraniu. W innym przypadku grozi za to mandat 30 euro.

 • Dzieci do lat 7 można przewozić w specjalnym siodełku lub przyczepce, przy czym kierujący musi mieć minimum 15 lat.

 • Dzieci do lat 10 można przewozić wyłącznie pod opieką osoby starszej niż 15 lat. Wyjątek stanowią ścieżki rowerowe, drogi polne, leśne i oznaczone tereny osiedlowe oraz chodniki dla pieszych.

 • Dzieci powyżej 10 lat mogą same poruszać sie na rowerze.

 • W przypadku oznaczonych ścieżek rowerowych występuje obowiązek z ich korzystania.

 • Jazda dwóch rowerzystów obok siebie jest możliwa tylko na wyznaczonych do tego ścieżkach rowerowych.

 • Podczas jazdy nie wolno prowadzić psa bądź drugiego roweru.

 • Powinniśmy trzymać co najmniej jedną rękę na kierownicy i nogi na pedałach.

 • Przy zmienie pasa ruchu lub kierunku jazdy nalezy obowiązkowo to zasygnalizować.

 • Strefy z napisami “pesi zona” nakazują obowiązek ustąpienia pierszeństwa dla pieszych.

Wyjeżdżając zagranicę należy pamietać o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Stanowi ono polisę numer jeden na liście każdego amatora jednośladów. Ta polisa obejmuje wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym. Warto też pomyśleć o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW. W sytuacji, gdy rowerzysta poniesie trwały uszczerbek na zdrowiu, odszkodowanie może zostać wypłacone z polisy NNW. Pozwoli ona na pokrycie większej części zobowiązań związanych z powrotem do zdrowia i rehabilitacją.

Wybierając się na wycieczkę rowerową z chęcią przewożenia pasażerów również trzeba się odpowiednio przygotować. Tutaj kodeks jasno określa, że dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. Dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem jest traktowane, jako pieszy. W związku z tym nie może poruszać się po jezdni, ale po chodniku. Dorosły opiekujący się dzieckiem może iść obok niego lub jechać na rowerze, ale wyłącznie po chodniku. Z kolei jeżeli dziecko ma 10 lat, może samodzielnie prowadzić rower po publicznych drogach. Dzieci można przewozic również w przystosowanej przyczepce. Powinna ona posiadać dyszel wyposażony w urządzenie sprzęgowe uniemożliwiające przewrócenie się przyczepy w przypadku wywrócenia roweru (nie dotyczy przyczep jednokołowych), przynajmniej po jednym świetle pozycyjnym i odblaskowym, czerwonym z tyłu, a w przypadku, gdy przyczepa jest szersza od ciągnącego ją roweru, jedno białe światło z przodu.


Kategorie: Poradnik

Tagi:

1 komentarz

 1. Zachęcam do zamieszczania wraz z artykułami dat ich powstania – innymi słowy, z którego roku jest ten artykuł? Bo jeśli jest bardzo stary to jest szansa, że przepisy zostały zmienione.

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany