Przewóz roweru pociągiem. Jak przewieźć rower?

Przewóz roweru pociągiem. Jak przewieźć rower?
Oceń ten wpis

            Jadąc na wakacje często, jako środek lokomocji wybieramy pociąg. Co jeżeli w naszym bagażu znajdzie się rower? Miłośnicy dwóch kółek z pewnością spotkali się nie raz z taką sytuacją. Jadąc w daleką podróż nie ma lepszego sposobu na zwiedzanie nowych miejsc niż na rowerze. Pojazd ten dojedzie wszędzie i pozwoli nam na zobaczenie większej ilości atrakcji. Jazda na nim nie męczy tak szybko, jak chodzenie na własnych nogach.

            Zanim jednak wybierzemy się w podróż trzeba zapoznać się z regułami panującymi na dworcach kolejowych oraz pociągach. Wynika to z zachowania zasad bezpieczeństwa. Prawidłowe postępowanie określa Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych. Według dokumentu zabrania się wprowadzania na perony, do holów, poczekalni, tunelów i przejść między peronami oraz w pobliżu torów nieprzeznaczonych do przewozu koleją rowerów, motorowerów, motocykli lub innych pojazdów, z wyjątkiem wózków inwalidzkich i dziecięcych. Ponadto niedozwolona jest jazda rowerami, motorowerami, motocyklami lub innymi pojazdami oraz poruszanie się na wrotkach i rolkach po peronach, w holach, poczekalniach dworcowych, w tunelach, w przejściach między peronami oraz w pobliżu torów, w odległości mniejszej niż 3 metry od skrajnej szyny.

            Każdy przewoźnik ustala zasady, co do przewozu dwóch kółek jego pojazdem. Wybierając się w podróż warto wcześniej się z nimi zapoznać. Według regulaminu PKP Intercity rzeczy zabierane przez podróżnego do wagonu nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie, utrudniać przejazdu innym podróżnym oraz wyrządzać szkody w mieniu współpodróżnych lub PKP Intercity. Podróżny może w pociągu przewieźć odpłatnie na dowolną odległość i pod własnym nadzorem jeden niezłożony i nieopakowany rower jednośladowy, z wyłączeniem pociągów, w których nie wyznaczono miejsc do przewozu rowerów, wykaz tych pociągów dostępny jest na stronie internetowej. Rower może być przewożony:

 • W pociągu TLK, IC w wagonie klasy 2 z miejscami do siedzenia oraz przystosowanym do przewozu rowerów, na miejscu do tego wyznaczonym albo w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub w ostatnim przedsionku ostatniego wagonu w składzie pociągu, jeżeli w danym pociągu nie kursuje wagon przystosowany do przewozu rowerów.
 • W pociągu EIC, EIP ? wyłącznie w wagonie klasy 2 przystosowanym do przewozu rowerów, na miejscu do tego wyznaczonym, pod warunkiem, że w danym pociągu są wolne miejsca przeznaczone na przewóz roweru.
 • Wagony WL, Bc objęte są całkowitym zakazem przewozu rowerów.

Na przewóz roweru lub rzeczy podróżny obowiązany jest nabyć odpowiedni bilet.

 • podczas przewozu roweru pociągiem TLK, IC, EIC bilet można nabyć w kasie biletowej lub w pociągu;
 • na przewóz roweru pociągiem EIP bilet można nabyć wyłącznie w kasie biletowej tylko z lub do okazanego biletu na przejazd, albo dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego przejazdu.

            Podróżny, który nie znalazł miejsca dla rozmieszczenia rzeczy zabranych ze sobą musi stosować się do zaleceń konduktora. Opiekę nad przewożonym rowerem i rzeczami, sprawuje podróżny. W przypadku uszkodzenia, ubytku lub utraty roweru lub rzeczy przewożonych pod nadzorem podróżnego PKP Intercity ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, jeżeli szkoda powstała z jej winy. Opłata za przewóz roweru jest zryczałtowana i wynosi 9,10 zł, niezależnie od długości trasy. Warto pamiętać, że za wydanie biletu w pociągu przez konduktora pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 10 zł.

Kiedy podróżny nie uprzedził konduktora o zamiarze przewozu roweru, oprócz opłaty przewozowej za rower w wysokości 9,10 zł  pobiera się dodatkowo opłatę w wysokości 52 zł ustaloną na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 roku. W przypadku odmowy zapłacenia należności wystawiany protokół z opłatą dodatkową w wysokości 260 zł. Jeżeli podróżny ureguluje opłatę w ciągu 7 dni od daty wystawienia protokołu wezwania opłata wynosi 65 zł.

            PKP Przewozy Regionalne pozwalają podróżnemu zabrać ze sobą do pociągu jeden nieopakowany rower oraz przewieźć go odpłatnie. Natomiast złożony i zapakowany rower nie podlega opłacie i jest przewożony, jako bagaż podręczny.

Rower może być przewożony w:

 • wagonie lub w innym miejscu przystosowanym do przewozu rowerów,
 • w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub ostatnim przedsionku ostatniego wagonu w składzie pociągu.
 • w przedziale lub oznaczonym do tego miejscu, jeżeli pozwala na to wprowadzenie oraz ustawienie roweru.

            Warto pamiętać, że przewóz roweru odbywa się pod nadzorem właściciela, a pojazd nie może przeszkadzać innym podróżnym. Bilet na przewóz roweru kupuje się bez określania relacji. Jego ważność jest uzależniona od biletu turystycznego na przejazd. Do biletu w obie strony wydaje się dwa bilety na przewóz odrębnie dla każdego kierunku ze wskazaniem relacji przewozu. Cena biletu wynosi 7 zł. Polskie bilety na przewóz roweru są ważne również w:

 • Czechach do pierwszej stacji granicznej Harrachov,
 • Niemczech do stacji Löcknitz, Tantow, Dresden Hbf (przez Görlitz – Bischofswerdę, tylko bezpośrednimi pociągami Wrocław Gł. – Dresden Hbf), Forst(Lausitz), Frankfurt(Oder) i Küstrin Kietz
 • na Białorusi do stacji Grodno i Brześć.

            Według Regulaminu Kolei Mazowieckich rzeczy, które podróżny zabiera ze sobą, obowiązany jest sam nadzorować. Przewoźnik odpowiada za nie tylko wówczas, gdy szkoda powstała z jego winy. Rower należy przewozić w zależności od użytego taboru:

 • w pierwszym lub ostatnim przedsionku składu;
 • w miejscu przystosowanym do przewozu rowerów;
 • w przedziale dla podróżnych z większym bagażem oznaczonym odpowiednim piktogramem, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru.

Od 1 września 2013 roku w Kolejach Mazowieckich rower przewieziemy za darmo.

Według taryfy przewozowej Kolei Śląskich obowiązującej od 01.07.2015 r. zwalnia się z opłaty dodatkowej za wystawienie biletu podróżnym odbywającym przejazd z rowerem. Pasażer za przejazd z rowerem zobowiązany jest do uiszczenia przewoźnikowi kolejowemu ceny biletu oraz opłaty za przewóz roweru. Pasażer, który nie zakupił biletu przed odjazdem pociągu nie jest obowiązany do uiszczenia przewoźnikowi kolejowemu opłaty za wydanie biletu ani opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu. Przewoźnik kolejowy nie może odmówić osobie podróżującej z rowerem wystawienia biletu w pociągu.

            Na terenie Polski znajduje się wielu przewoźników świadczących usługi w transporcie kolejowych. Powyżej przybliżono warunki przewozu roweru, które są do siebie zbliżone szczegółowe informacje odnośnie stawek według taryf znajdują się na stronach internetowych:

www.intercity.pl

www.przewozyregionalne.pl

www.mazowieckie.com.pl

www.skm.pkp.pl

www.wkd.com.pl

www.ztm.waw.pl

www.arriva.pl

kolejedolnoslaskie.eu

www.koleje-wielkopolskie.com.pl

lka.lodzkie.pl

www.malopolskiekoleje.pl

www.kolejeslaskie.com


Kategorie: Poradnik

Tagi: